wij houden u op de hoogte

Nieuws

FISCAAL VOORSORTEREN OP 2024: LAAT UW BV DIT JAAR DORS DIVIDEND UITKEREN

FISCAAL VOORSORTEREN OP 2024: LAAT UW BV DIT JAAR DORS DIVIDEND UITKEREN De verwachte wijzigingen in het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang kunnen het voor DGA’s interessant maken om hun BV nog in 2023 dividend te laten uitkeren. Als een DGA een groot bedrag aan liquide middelen nodig heeft, is het fiscaal interessant om nog dit jaar de...

WIJ GAAN VERHUIZEN

WIJ GAAN VERHUIZEN Per 1 februari 2023 gaan wij verhuizen naar een nieuw kantoor. Ons nieuwe post en bezoekadres is: Beljaars & Partners Belastingadviseurs Ginnekenweg 96 4818 JJ  BREDA Onze overige gegevens blijven ongewijzigd. Voor vragen zijn wij te bereiken onder telefoonnummer 076 532 84 82.

Vermogenden en bedrijven krijgen de rekening voor lastenverlichting

Vermogenden en bedrijven krijgen de rekening voor lastenverlichting Met een koopkrachtpakket van € 16 miljard hopen de coalitiepartijen de pijn van de gierende inflatie en de onvrede daarover in de samenleving tegen te gaan. Het minimumloon gaat fors omhoog en ook de toeslagen gaan omhoog. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Vermogenden en...

Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd

Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd 30 juni 2022 Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 bevat dit besluit de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de...

Voorjaarsnota 2022: forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven

Voorjaarsnota 2022: forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven De ministerraad heeft ingestemd met de Voorjaarsnota. Al eerder werd duidelijk dat veel plannen van het kabinet moesten worden aangepast, omdat er grote tegenvallers opdoken. ‘De sterkste schouders zullen meer lasten moeten dragen’, aldus minister Kaag. Er is meer geld nodig...

Bezwaarmakers box 3 ontvangen voor 4 augustus compensatie

Bezwaarmakers box 3 ontvangen voor 4 augustus compensatie 29 april 2022 De 60.000 bezwaarmakers tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Hierbij krijgen voornamelijk...

Advocaat Generaal bepleit ook rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers

Advocaat Generaal bepleit ook rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers 25 april 2022 Advocaat-generaal Niessen komt tot de conclusie dat belastingplichtigen die niet (tijdig) in bezwaar zijn gegaan tegen de vermogensmix toch recht hebben op rechtsherstel. In zijn conclusie van 24 februari 2022, 21/04407, NTFR 2022/985, is Advocaat-generaal...

Aangiftes met box 3-inkomen blijven liggen

Aangiftes met box 3-inkomen blijven liggen 25 januari 2022 Aangiftes met inkomen uit box 3 blijven voorlopig liggen. Uitgezonderd zijn de situaties van verjaring of wanneer de burger er zelf belang bij heeft. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rij verwacht de Kamer in februari te informeren over de wijze...