wij houden u op de hoogte

Nieuws

Voorjaarsnota 2022: forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven

Voorjaarsnota 2022: forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven De ministerraad heeft ingestemd met de Voorjaarsnota. Al eerder werd duidelijk dat veel plannen van het kabinet moesten worden aangepast, omdat er grote tegenvallers opdoken. ‘De sterkste schouders zullen meer lasten moeten dragen’, aldus minister Kaag. Er is meer geld nodig...

Bezwaarmakers box 3 ontvangen voor 4 augustus compensatie

Bezwaarmakers box 3 ontvangen voor 4 augustus compensatie 29 april 2022 De 60.000 bezwaarmakers tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Hierbij krijgen voornamelijk...

Advocaat Generaal bepleit ook rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers

Advocaat Generaal bepleit ook rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers 25 april 2022 Advocaat-generaal Niessen komt tot de conclusie dat belastingplichtigen die niet (tijdig) in bezwaar zijn gegaan tegen de vermogensmix toch recht hebben op rechtsherstel. In zijn conclusie van 24 februari 2022, 21/04407, NTFR 2022/985, is Advocaat-generaal...

Staatssecretaris Van Rij bekijkt mogelijkheid om vernieuwing box 3 naar voren te halen

Staatssecretaris Van Rij bekijkt mogelijkheid om vernieuwing box 3 naar voren te halen 28 januari 2022 Staatssecretaris Van Rij informeert de Kamer op 4 februari over de contouren van de hersteloperatie van de box 3-heffing. In het regeerakkoord staat dat box 3 op 1 januari 2025 wordt aangepast. De staatssecretaris bekijkt de mogelijkheden dit...

Aangiftes met box 3-inkomen blijven liggen

Aangiftes met box 3-inkomen blijven liggen 25 januari 2022 Aangiftes met inkomen uit box 3 blijven voorlopig liggen. Uitgezonderd zijn de situaties van verjaring of wanneer de burger er zelf belang bij heeft. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rij verwacht de Kamer in februari te informeren over de wijze...

Hoger Raad blaast Box 3 op

HOGE RAAD BLAAST BOX 3 OP Arrest Hoge Raad: Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad voor een spaarder met betrekking tot het inkomstenbelastingjaar 2017 dat de vermogensrendementsheffing in box 3 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom. De Hoge Raad biedt rechtsherstel met dit arrest door in haar arrest het box 3-inkomen te...

Oplopen r-c-vordering met loon wijst op onzakelijkheid

Oplopen r-c-vordering met loon wijst op onzakelijkheid Dat een rekening-courant oploopt door het verrekenen met het nettoloon van de dga, is een teken van onzakelijkheid van deze lening. Een man was enig aandeelhouder en bestuurder van een holding, die weer alle aandelen in twee bv’s hield. De holding en haar twee dochtervennootschappen vormden...

Ziekte geen reden voor directe verlaging gebruikelijk loon DGA

Ziekte geen reden voor directe verlaging gebruikelijk loon DGA Rechtbank Gelderland oordeelt dat de enkele omstandigheid dat de dga van een BV een deel van het jaar ziek is geen reden is om zijn loon direct te verlagen. De ondernemingsactiviteiten van een BV bestonden onder meer uit consultancy- en bemiddelingsactiviteiten. Zij had over 2015 geen...

ZAKELIJKE ACQUISITIE, GEKUNSTELDE FINANCIERING: FRAUS LEGIS

  Soms zetten investeerders een constructie op om een zakelijke verwerving van een deelneming te financieren met vreemd vermogen Heeft dat geen ander gevolg dan het ontstaan van een renteaftrek terwijl de rente bij de ontvanger onbelast is? Dan kan sprake zijn van fraus legis en is de rente toch niet aftrekbaar. Een groep investeerders kocht...