wij houden u op de hoogte

Nieuws

WIJ GAAN VERHUIZEN

WIJ GAAN VERHUIZEN Per 1 februari 2023 gaan wij verhuizen naar een nieuw kantoor. Ons nieuwe post en bezoekadres is: Beljaars & Partners Belastingadviseurs Ginnekenweg 96 4818 JJ  BREDA Onze overige gegevens blijven ongewijzigd. Voor vragen zijn wij te bereiken onder telefoonnummer 076 532 84 82.

Vermogenden en bedrijven krijgen de rekening voor lastenverlichting

Vermogenden en bedrijven krijgen de rekening voor lastenverlichting Met een koopkrachtpakket van € 16 miljard hopen de coalitiepartijen de pijn van de gierende inflatie en de onvrede daarover in de samenleving tegen te gaan. Het minimumloon gaat fors omhoog en ook de toeslagen gaan omhoog. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Vermogenden en...

Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd

Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd 30 juni 2022 Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 bevat dit besluit de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de...

Voorjaarsnota 2022: forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven

Voorjaarsnota 2022: forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven De ministerraad heeft ingestemd met de Voorjaarsnota. Al eerder werd duidelijk dat veel plannen van het kabinet moesten worden aangepast, omdat er grote tegenvallers opdoken. ‘De sterkste schouders zullen meer lasten moeten dragen’, aldus minister Kaag. Er is meer geld nodig...

Bezwaarmakers box 3 ontvangen voor 4 augustus compensatie

Bezwaarmakers box 3 ontvangen voor 4 augustus compensatie 29 april 2022 De 60.000 bezwaarmakers tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Hierbij krijgen voornamelijk...

Advocaat Generaal bepleit ook rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers

Advocaat Generaal bepleit ook rechtsherstel box 3 voor niet-bezwaarmakers 25 april 2022 Advocaat-generaal Niessen komt tot de conclusie dat belastingplichtigen die niet (tijdig) in bezwaar zijn gegaan tegen de vermogensmix toch recht hebben op rechtsherstel. In zijn conclusie van 24 februari 2022, 21/04407, NTFR 2022/985, is Advocaat-generaal...

Staatssecretaris Van Rij bekijkt mogelijkheid om vernieuwing box 3 naar voren te halen

Staatssecretaris Van Rij bekijkt mogelijkheid om vernieuwing box 3 naar voren te halen 28 januari 2022 Staatssecretaris Van Rij informeert de Kamer op 4 februari over de contouren van de hersteloperatie van de box 3-heffing. In het regeerakkoord staat dat box 3 op 1 januari 2025 wordt aangepast. De staatssecretaris bekijkt de mogelijkheden dit...

Aangiftes met box 3-inkomen blijven liggen

Aangiftes met box 3-inkomen blijven liggen 25 januari 2022 Aangiftes met inkomen uit box 3 blijven voorlopig liggen. Uitgezonderd zijn de situaties van verjaring of wanneer de burger er zelf belang bij heeft. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rij verwacht de Kamer in februari te informeren over de wijze...

Hoger Raad blaast Box 3 op

HOGE RAAD BLAAST BOX 3 OP Arrest Hoge Raad: Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad voor een spaarder met betrekking tot het inkomstenbelastingjaar 2017 dat de vermogensrendementsheffing in box 3 in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom. De Hoge Raad biedt rechtsherstel met dit arrest door in haar arrest het box 3-inkomen te...