FISCAAL VOORSORTEREN OP 2024: LAAT UW BV DIT JAAR DORS DIVIDEND UITKEREN

De verwachte wijzigingen in het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang kunnen het voor DGA’s interessant maken om hun BV nog in 2023 dividend te laten uitkeren.

Als een DGA een groot bedrag aan liquide middelen nodig heeft, is het fiscaal interessant om nog dit jaar de BV een fors bedrag aan dividend uit te laten keren. Nu geldt namelijk nog maar één tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang: 26,9%. In 2024 krijgt men te maken met een progressief tarief. Over de eerste schijf van € 67.000 zal het tarief 24,5% zijn. Maar over het meerdere is de aanmerkelijkbelanghouder naar verwachting 31% of misschien zelfs 33% (als gevolg van een aangenomen motie) verschuldigd!

Aandachtspunten

Met betrekking tot de dividenduitkering dient de DGA zich bewust te zijn van de volgende aandachtspunt. Een BV mag alleen maar dividend uitkeren voor zover haar eigen vermogen meer bedraagt dan de wettelijke reserves. Bovendien moet de BV na het uitkeren van het dividend in staat zijn haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Let ook op eventuele fiscale gevolgen voor box 3 positie van de DGA.

Wet: art. 2.12 en 4.14b, vijfde lid Wet Inkomstenbelasting 2001