Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

Het nieuwe kabinet heeft het hoofdlijnenakkoord met de titel ‘ Hoop, lef en trots’ woensdagnacht gepresenteerd. Voor wat betreft de fiscale regelingen zijn de volgende meest in het oog springende maatregelen genoemd.

 • Terugdraaien afschaffen inkoop eigen aandelen (inkoopfaciliteit dividendbelasting)
 • Terugdraaien verlagen MKB-winstvrijstelling naar 12,03%
 • Terugdraaien verhogen 3e, 4e en 5e schijf EB aardgas met 22,4% per 2025 en 2,7% extra per 2030
 • Terugdraaien verhoging 31% naar 33% van box 2
 • Verlagen tarief box 3
 • Accijnsverlaging brandstoffen verlengen t/m 2025
 • De rode diesel (lager accijnstarief) komt terug voor boeren, tuinders en loonwerkers.
 • Verlagen energiebelasting 1e en 2e schijf EB aardgas met 2,82 cent per m3
 • Afschaffen verlaagd btw-tarief logies – uitgezonderd kampeerterreinen (2026)
 • Invoeren circulaire plastic heffing (2028)
 • Geen wijzigingen hypotheekrenteaftrek

In het hoofdlijnenakkoord is veel aandacht voor lastenverlichting en bestaanszekerheid. Een van de maatregelen die genoemd worden is meer loon naar werken door een lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale druk voor burgers, bijvoorbeeld via het introduceren van een extra schijf in de Inkomstenbelasting. Ook zal het toeslagen- en belastingstelsel stapsgewijs worden hervormd.