Definitieve aanslagen inkomstenbelasting en de arresten van de Hoge Raad van 6 en 14 juni 2024

De Belastingdienst zou na de 6 juni-arresten gewoon definitieve aanslagen kunnen opleggen. Het forfaitaire rendement is de “default modus”. Het zijn de belastingplichtigen die een lager rendement aannemelijk moeten maken. Daar moeten zij met hun adviseurs de nodige tijd en energie in steken. De vraag rijst hoeveel belastingplichtigen in het tegenbewijs zullen slagen. Bij kleine verschillen zullen de meesten zich in de aanslag schikken. Zo bekeken zullen de gevolgen van de 6 juni-arresten voor de praktijk mee kunnen vallen. Vooralsnog worden alleen aan spaarders definitieve aanslagen opgelegd en beraadt de Staatssecretaris van Financiën zich op een reactie voor belastingplichtigen met overig vermogen.