Wijziging gebruikelijk loon Directeur Groot Aandeelhouder per 2015

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan krijgt u per 1 januari 2015 met aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling te maken. Zo wordt het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ geïntroduceerd en wordt de doelmatigheidsmarge voor het vaststellen van het loon gewijzigd. Wij zetten de veranderingen voor u op een rij.

De gebruikelijkloonregeling in het kort

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Onder de oude regeling wordt het loon van de DGA in beginsel op ten minste € 44.000 gesteld. Het loon moet hoger worden vastgesteld indien een hoger loon gebruikelijk is bij een soortgelijke dienstbetrekking of indien er binnen de onderneming een werknemer  hoger loon ontvangt. Een lager loon kan worden vastgesteld als dit aannemelijk gemaakt kan worden.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ zal het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’ vervangen. Dat houdt in dat het loon getoetst moet worden aan de meest vergelijkbare dienstbetrekking in plaats van aan een soortgelijke dienstbetrekking. In de praktijk leidt de soortgelijke dienstbetrekking namelijk nog wel eens tot discussie, omdat een soortgelijke dienstbetrekking niet altijd voorhanden is. Een meest vergelijkbare dienstbetrekking zal echter altijd bestaan.

Doelmatigheidsmarge

Bij de vaststelling van het loon kan rekening gehouden worden met een doelmatigheidsmarge van 25%. Dat houdt in dat het loon 25% lager kan worden vastgesteld dan wat zakelijk gebruikelijk is. Onder de oude regeling was de doelmatigheidsmarge nog 30%. Dit kan dus leiden tot een hoger fiscaal belast loon.

Meestverdienende werknemer binnen de onderneming

De groep medewerkers binnen de onderneming – waarmee vergeleken moet worden – wordt uitgebreid. Zo kunnen ook werknemers binnen een samenwerkingsverband in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het loon. Voorheen werd in principe alleen gekeken naar medewerkers binnen de ‘eigen onderneming’.

Gevolgen voor het loon van de DGA in 2015?

Vanaf 1 januari zal het loon van de DGA in beginsel vastgesteld worden op de hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer binnen uw onderneming en een verbonden vennootschap;
  • € 44.000.