Stel winst B.V. uit tot 2019

Vanwege een verwachte daling van de tarieven vennootschapsbelasting vanaf 2019 doen B.V.’s er goed aan hun winst indien mogelijk uit te stellen tot na 2018. In 2018 betalen B.V.’s in beginsel 25% vennootschapsbelasting over hun winsten voor zover deze de eerste schijf...

Wat opvalt in het Belastingplan 2018

Het Belastingplan bevat voornamelijk reparatiewetgeving. Het is duidelijk dat het demissionaire kabinet op de winkel past. Wat wel opviel is de wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Dit is een echte beleidswijziging. En waarom juist dit stukje en is het...