Vanaf 2017 einde opbouw pensioen in eigen beheer; afkoop tegen 80%?

De Staatssecretaris van Financiën wil mogelijk vanaf 1 januari 2017 opbouw van pensioen in eigen beheer afschaffen en daarbij de mogelijkheid bieden om gedurende een kalenderjaar eenmalig af te kopen tegen 80% van de fiscale waarde. De andere optie is het eerder aangekondigde oudedagssparen in eigen beheer.
Pensioenafkoop tegen 80%
Voorgesteld wordt het in eigen beheer opgebouwde pensioen fiscaal geruisloos (zonder loonheffing, revisierente en vennootschapsbelasting) af te stempelen naar het niveau van de fiscale waarde, ofwel de waarde van de pensioenverplichting op de balans voor de heffing van vennootschapsbelasting. Vervolgens kan het pensioen worden afgekocht voor die waarde. Daarbij wordt ter zake van deze afkoop loonheffing geheven met als grondslag 80% van de afkoopsom (de eerdergenoemde fiscale waarde vóór afstempeling). Hierbij wordt geen revisierente geheven.

Afkoop alleen in 2017
Om te bereiken dat door belastingplichtigen in zo groot mogelijke getale en zo snel mogelijk afscheid wordt genomen van het pensioen in eigen beheer systeem, stelt de staatssecretaris voor om deze afkoopmogelijkheid eenmalig, bijvoorbeeld gedurende het jaar 2017, aan te bieden.

Bestaande pensioenafspraken blijven in stand
Ingeval door de directeur groot-aandeelhouder niet wordt gekozen voor deze afkoopmogelijkheid blijven de bestaande pensioenaanspraken gewoon in stand maar kan er over nieuwe dienstjaren geen pensioen meer in eigen beheer worden opgebouwd.

Wordt aldus vervolgd.