TWEEDE KAMER KEURT ALTERNATIEF VOOR DE VAR GOED

Het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is op 2 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer na het zomerreces ook instemt, verdwijnt de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) per 2016.

Overeenkomst voorleggen nu al mogelijk

In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers de door hen af te sluiten overeenkomsten op voorhand en ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. Beoordeelde overeenkomsten worden door de belastingdienst als voorbeeld online gepubliceerd.

De belastingdienst geeft aan dat het ook nu al mogelijk is om overeenkomsten ter goedkeuring voor te leggen. Op deze manier kan de Belastingdienst dit najaar reeds voorbeeldovereenkomsten publiceren.