Belastingdienst: toch geen voorlopige waardebepaling nodig bij geruisloze inbreng medisch specialisten vóór 1 januari 2015

In verband met het vervallen van het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten, wensen veel medisch specialisten nog dit jaar hun onderneming in te brengen in een BV.

De Belastingdienst heeft deze week aangegeven dat bij die inbreng toch géén voorlopige waardebepaling hoeft te worden vermeld. Er hoeven dus geen conceptbalansen te worden opgesteld. Dat geldt zowel in het geval de onderneming door middel van een notariële akte wordt ingebracht, als bij de eerder goedgekeurde werkwijze waarbij de aandelen van de BV in contanten worden volgestort en de onderneming via een onderhandse akte wordt overgedragen aan de BV.

Dit scheelt derhalve tijd en kosten bij de omzetting van de praktijk / eenmanszaak in een praktijk-BV.