TABLETS ZOALS I-PAD NOG BELASTINGVRIJ VERGOEDEN NU HET NOG KAN?

Volgens het Hof Amsterdam is een Ipad geen computer maar een telefoon of soortgelijke apparatuur.
Mede in verband met de beperkte mogelijkheden er lange berichten/teksten mee op te stellen, lijkt hij volgens het Hof Amsterdam meer op een telefoon dan op een computer.
Dat betekent dat het zakelijk gebruik slechts meer dan 10% hoeft te zijn om de Ipad belastingvrij te kunnen vergoeden of verstrekken en niet ten minste 90%. Dat geldt natuurlijk ook voor andere tablets.

De Hofuitspraak lijkt het aantrekkelijk te maken om dit jaar nog een tablet te verstrekken, voordat op 1 januari 2015 de werkkostenregeling verplicht wordt. Dan gaat het noodzakelijkheidscriterium namelijk gelden, hetgeen er onder meer toe leidt dat (buiten de vrije ruimte) een tablet niet onderdeel kan zijn van een cafetariasysteem waarbij de werknemer in ruil voor de tablet loon inlevert. In 2014 zou dat dus eventueel nog kunnen, mits de werkgever nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling.
Op dit moment is nog onbekend of de staatssecretaris van Financiën cassatie aantekent tegen de uitspraak.