Vanwege een verwachte daling van de tarieven vennootschapsbelasting vanaf 2019 doen B.V.’s er goed aan hun winst indien mogelijk uit te stellen tot na 2018.

In 2018 betalen B.V.’s in beginsel 25% vennootschapsbelasting over hun winsten voor zover deze de eerste schijf van € 200.000 overschrijden. Het tarief voor de eerste schijf is 20%. Het kabinet wil de tarieven in de vennootschapsbelasting in stappen verlagen naar 16% en 21 % per 2021. In 2019 zullen de tarieven dalen naar 19% en 24%.

In 2020 zullen de tarieven 17,5% en 22,5% bedragen. Deze ontwikkeling kan voor u een reden zijn om uw cliënten te helpen met het uitstellen van hun fiscale winsten tot 2019 of later. Bijvoorbeeld door het vormen van een voorziening of een herinvesteringsreserve of door kosten naar voren te halen.

Vanzelfsprekend moet u wel nagaan of geen andere zaken spelen die winstuitstel juist weer niet aantrekkelijk maken.

Wet: artikel 22 Wet Vpb 1969