Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft

De ministerraad heeft op voorstel van de staatssecretaris van financién besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) af te schaffen. Directeuren Groot Aandeelhouders (DGA)  kunnen de pensioenregeling op een aantrekkelijke manier afkopen of kiezen voor een spaarvariant.

De pensioenregeling werd door veel DGA’s als ‘pensioenklem’ gezien. Het geld dat DGA’s als pensioenspaarpot opbouwen, zit vaak vast in het eigen bedrijf. De pensioenreserve is nodig om het bedrijf financieel gezond te houden en kan eigenlijk nooit worden uitgekeerd. Op de lange termijn loopt de overheid hierdoor bovendien miljarden aan inkomstenbelasting mis.

 

Belastingkorting

Daarom komt de staatssecretaris met een wetsvoorstel waarmee DGA’s het Pensioen in eigen beheer kunnen afkopen met een flinke belastingkorting. Over het vrijgekomen geld hoeven zij minder inkomstenbelasting te betalen dan normaal. In 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Spaarvariant

Voor DGA’s die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd. Het geld blijft in de onderneming en de DGA houdt daarmee een reservering voor de oude dag. Belastingheffing vindt dan pas in de uitkeringsfase plaats. Daardoor heeft deze DGA in ieder geval de mogelijkheid zijn dividendklem (grotendeels) weg te nemen, zonder dat hij acuut moet afrekenen.

 

2 miljard

De afkoopregeling heeft een positief effect van circa 2 miljard euro op de begroting voor 2017, aldus de staatssecretaris. Het uitfaseren van PEB betekent bovendien een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst. VNO-CNW en MKB Nederland hebben in een reactie al laten weten positief te zijn over de voorgestelde oplossing voor de pensioenklem.

 

Met Prinsjesdag wordt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. In eerdere debatten bleek al dat een meerderheid van de Tweede Kamer waarschijnlijk instemt met het wetsvoorstel.