Pensioen in eigen beheer? Actie nodig in 2016!

Wachten tot in 2017 met beslissen over bestaande pensioenaanspraken, kan de directeur grootaandeelhouder duur komen te staan. Directeuren grootaandeelhouders die nu nog pensioen in eigen beheer opbouwen, moeten er in elk geval voor zorgen dat dit vóór 2017 is gestopt en de juiste acties daartoe zijn genomen.

Als het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer wordt aangenomen, komt per 1 januari 2017 een einde aan de lange discussie over het pensioen in eigen beheer. Als een directeur grootaandeelhouder nog pensioen in eigen beheer opbouwt, moet deze opbouw wel op 1 januari 2017 zijn gestopt. Dit om te voorkomen dat de pensioenaanspraak fiscaal niet meer kwalificeert als pensioen en een heffing verschuldigd is van maximaal 72% over de commerciële waarde van het totaal opgebouwde pensioen. Wat moet er dan gebeuren om de pensioenopbouw op tijd te stoppen?

De B.V. (werkgever) en directeur grootaandeelhouder (werknemer) moeten vóór 1 januari 2017 overeenkomen dat de pensioenopbouw stopt en dit schriftelijk vastleggen. Daarnaast moet ook de algemene vergadering op tijd in de notulen vastleggen dat is besloten de pensioenopbouw te stoppen. Vervolgens kan in 2017 worden besloten tot instandhouding, afkoop of omzetting van de pensioenaanspraken. Die keuze uitstellen is niet altijd verstandig. Het is voor directeuren grootaandeelhouders aan te raden al vóór die tijd een plan de campagne te hebben, zodat hij vervolgens de juiste keuze kan maken op het juiste moment.