Monumentenaftrek blijft toch bestaan

In tegenstelling tot wat in het Belastingpakket 2017 was aangekondigd, wordt de monumentenaftrek niet geschrapt. Minister Bussemaker laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de weerstand van de Kamer en de ‘reacties uit het veld’ daar reden voor zijn.

Oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SP vonden het plan van Bussemaker om de monumentenaftrek te schrappen te onduidelijk en niet goed onderbouwd. Een bezuiniging van € 25 mln gaat daarmee niet door, maar Bussemaker zal dit in haar eigen begroting inpassen. Voor de beperking van de scholingsaftrek houdt ze wel vast aan invoering in 2018. Bussemaker belooft de komende periode verder te werken aan nieuwe subsidieregelingen ter vervanging van beide fiscale aftrekregelingen.

Meer informatie: Kamerbrief over fiscale aftrek onderhoud monumentenpanden (9 november 2016)