Medisch Specialisten kiezen voor eigen bedrijf

In de meeste ziekenhuizen vormen de medisch specialisten samen één medisch specialistisch bedrijf. De helft kiest voor een stafmaatschap, de andere helft voor een coöperatie of bv. Dat blijkt uit onderzoek dat de Orde van Medisch Specialisten heeft laten doen.

Medisch Specialistencollectieven van 67 ziekenhuizen hebben laten weten hoe hun bestuursmodel voor 2015 eruit gaat zien. Er zijn twee varianten: het samenwerkingsmodel en het participatiemodel. De meeste ziekenhuizen, 62, kiezen voor het samenwerkingsmodel. Twee ziekenhuizen kiezen voor het participatiemodel en in drie ziekenhuizen gaan de nu nog in maatschappen werkende specialisten in loondienst. Die nieuwe bestuursvormen zijn nodig door de invoering van integrale bekostiging per 1 januari 2015.

Medisch specialistisch bedrijf

Bij het samenwerkingsmodel gaan de afzonderlijke maatschappen op in één medisch specialistisch bedrijf. Dat kan een maatschap zijn, in dat geval heet het een ’transparant’ model. Er is ook een niet-transparante vorm: daarbij wordt het medisch specialistisch bedrijf een coöperatie of een bv. Van de ondervraagde ziekenhuizen kozen er 30 voor een maatschap en 32 voor een coöperatie of bv.

Maatschap

Een maatschap kent lagere juridische en accountantskosten en levert netto meer inkomsten op. In een maatschap zijn specialisten zowel zakelijk als privé aansprakelijk voor schulden. Bij een bv of coöperatie zijn privé en zakelijk vermogen gescheiden en loopt de specialist privé geen risico. Het is verstandig om een nieuwe maatschap ter goedkeuring aan de belastingdienst voor te leggen zodat de medisch specialisten zeker weten dat zij technisch gezien zelfstandig ondernemer blijven. Zij moeten daarvoor aantonen dat ze voldoende ondernemersrisico lopen. Zestig ziekenhuizen hebben hun modelkeuze voorgelegd aan de belastingdienst. Voor 1 januari krijgen ze antwoord van de fiscus.

Participatiemodel

In het participatiemodel worden medisch specialisten mede-eigenaar van het ziekenhuis. Dat is nu nog lastig uitvoerbaar omdat de wetgeving die het mogelijk maakt om winst uit te keren nog niet door de Eerste Kamer is.