Medisch specialist kan nog steeds ondernemer zijn

Hoewel het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten is vervallen, kunnen zij nog altijd zelfstandig ondernemer zijn. Dit blijkt uit antwoorden die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mede namens de staatssecretaris van Financiën heeft gegeven op Kamervragen.

De minister wijst er in de antwoorden op dat in een eerdere brief van de staatssecretaris fiscaal transparante en niet-transparante modellen zijn uitgewerkt.

Bij de transparante modellen, zoals de maatschap, kan een medisch specialist nog altijd zelfstandig ondernemer zijn, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Na het vervallen van het zelfstandig declaratierecht moet het ondernemerschap dan uit andere factoren blijken.

Verder wijst de minister erop dat de medisch specialist ook buiten de beschreven modellen ondernemer kan blijven, namelijk als hij ondernemersrisico loopt. Hierbij kan worden gedacht aan het investeren in apparatuur of andere bedrijfsmiddelen, of het in dienst nemen van personeel.

Uiteindelijk gaat het om het totale beeld van de risico’s die de specialist loopt, waarbij alle relevante omstandigheden bij de beoordeling worden betrokken.

De minister benadrukt dat het kabinetsstandpunt ten aanzien van het ondernemerschap van medisch specialisten niet is gewijzigd.

Meer informatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 16 juni 2015, 767292-136554-MEV