Geen vrijstelling overdrachtsbelasting deels gesloopt gebouw

Koopt iemand een oud bedrijfspand en vindt tussen de koop en de feitelijke levering sloop- en bouwwerkzaamheden plaats voor rekening en risico van de koper? Dan moeten voor de omzetbelasting de sloop-en verbouwingswerkzaamheden buiten aanmerking worden gelaten en is de levering van het oude deels gesloopte gebouw belast met overdrachtsbelasting.

 

In januari 2007 heeft een B.V. een bedrijfspand gekocht. Na enkele maanden zijn de verkoper en de B.V. overeengekomen dat de verkoper meewerkt aan een eventuele gehele of gedeeltelijke sloop van het bedrijfspand. Bij de feitelijke levering van de onroerende zaak op 1 oktober 2007 was het bedrijfspand gedeeltelijk gesloopt door de verkoper en deze was ook begonnen met verbouwen. In geschil is de aanslag overdrachtsbelasting.

Het Gerechtshof oordeelde dat in feite nieuwbouw had plaatsgevonden en dat het pand bij levering nog niet in gebruik was genomen. Dit betekende dat de levering was onderworpen aan omzetbelasting en een vrijstelling overdrachtsbelasting gold.

 

Advocaat-Generaal (A-G) C.M. Ettema geeft de Hoge Raad in overweging het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond te verklaren. Volgens de A-G staat vast dat de verkoper niet betrokken is geweest bij de verbouwingswerkzaamheden, maar dat deze werkzaamheden in opdracht en voor rekening en risico van de B.V. hebben plaatsgevonden. Bovendien vond een deel van de werkzaamheden plaats na de feitelijke levering. Volgens de A-G had het Gerechtshof geen rekening mogen houden met de na levering verrichte bouwwerkzaamheden om te beoordelen of sprake was van ‘in wezen nieuwbouw’. Daardoor had verkoper geen vervaardigd goed geleverd, maar een oud gebouw, waarvoor geen vrijstelling overdrachtsbelasting gold.

 

Wet: art. 11 Wet OB 1968 en art. 15 BRV en Hoge Raad 12 december 2017 (gepubliceerd op 12 januari 2018)