Fiscale behandeling laadpaal voor elektrische auto

Elektrische auto’s worden steeds populairder. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal goedkeuringen voor deze auto’s opgenomen in het geactualiseerd besluit van 21 januari 2015.

De staatssecretaris heeft nu duidelijk gemaakt dat het plaatsen of laten plaatsen van een laadpaal voor een (semi-) elektrische auto’s bij de woning van de werknemer geacht wordt deel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto van de zaak. Dus de werkgever hoeft de kosten van de laadpaal zelf en eventuele aanpassingen, zoals het plaatsen van een extra groep in de meterkast, niet tot het loon van de werknemer te rekenen.

Elektriciteit

De goedkeuring geldt niet voor de elektriciteit om de auto op te laden. Wel mogen werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer de feitelijk verbruikte elektriciteit voor de auto mag declareren. De werknemer mag in dat geval ook de kosten declareren van een meter om het feitelijke verbruik vast te kunnen stellen. Een dergelijke overeenkomst heeft geen gevolgen voor de vaststelling van het loon en dus ook niet voor de loonheffingen.

Bijtelling privégebruik

Voor werknemers bij wie de werkgever een bijtelling voor het privégebruik van de auto moet toepassen, wordt het plaatsen van de laadpaal geacht deel uit te maken van de gebruikskosten van de auto. De kosten worden dan door middel van de bijtelling in de loonheffing betrokken. Als de auto aantoonbaar voor niet meer dan 500 privékilometers per jaar wordt gebruikt, en dus geen sprake is van een bijtelling, wordt het plaatsen van de laadpaal geacht voor zakelijke doeleinden te zijn gebruikt.

Deze nieuwe goedkeuringen gelden alleen voor terbeschikkinggestelde (semi-)elektrische auto’s en niet voor de privé auto van de werknemer. De werkgever mag uiteraard ook een laadpaal verstrekken of vergoeden voor een eigen auto van de werknemer. Maar hij mag in dat geval niet meer onbelast vergoeden dan € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer).