CONTOUREN BELASTINGHERZIENING ‘BEKEND’

De contouren van de plannen van VVD en PvdA om het belastingsysteem te herzien zijn gisteren gedeeltelijk ‘bekend’ geworden, of liever ‘uitgelekt’.

De voorgestelde maatregelen zijn ondergebracht in 3 pakketten. Het eerste pakket (verhoging arbeidskorting, verlaging tweede schijf, hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting en loonkostenvoordeel) is volgens de regeringspartijen hoogst noodzakelijk en daarbij een haalbare kaart. Van pakket 2 (uniform hoog btw-tarief) en 3 (meer belastingheffing lagere overheden) is dit minder zeker, zo melden diverse media.

De inhoud van de drie pakketten ziet globaal als volgt uit.

Pakket 1

De arbeidskorting wordt met honderden euro’s verhoogd. De tweede schrijf wordt verlaagd van 42% naar 40% en de grens voor de derde schijf gaat met € 8.000 omhoog.
Gezinnen met lage inkomens én met kinderen tot twaalf jaar krijgen recht op een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor ondernemers wordt het loonkostenvoordeel geïntroduceerd, een korting op de werkgeversbijdragen als er laagbetaald of laaggeschoold personeel in dienst wordt genomen.

 

Pakket 2

Verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 21% voor vrijwel alle diensten en goederen met uitzondering van de primaire levensmiddelen.

Pakket 3

Meer ruimte voor gemeenten om eigen belastingen te heffen in het kader van decentralisering.

Het kabinet heeft het voornemen in de loop van vandaag een brief naar de Tweede Kamer te sturen met een uitleg over het belastingplan. Wij houden u op de hoogte.