BTW-VRIJSTELLING COMMERCIËLE KLINIEK BLIJFT IN BEELD VOOR 2015

Ziekenhuizen en behandelcentra met een winstoogmerk worden in de loop van 2015 waarschijnlijk vrijgesteld van btw. Ook bestaat de kans dat de vrijstelling met terugwerkende kracht wordt ingevoerd.

‘In de loop van dit jaar moet beoordeeld worden of de btw-vrijstelling voor commerciële ziekenhuizen met terugwerkende kracht wordt ingevoerd’, aldus de woordvoerder van Financiën.

Vrijstelling

De btw-vrijstelling voor commerciële ziekenhuizen is onderdeel van het Belastingplan 2015 maar de inwerkingtreding is opgeschort door het aanhouden van de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg. Deze wet maakt de winstuitkering in de zorg mogelijk. De bedoeling van de wet is om ziekenhuizen interessanter te maken voor grote investeerders zoals pensioenfondsen.

Concurrentievoordeel

De minister wil een advies van de Raad van State afwachten alvorens de wet in de Eerste Kamer in stemming wordt gebracht. Een deel van de Senaat is tegen de wet omdat ziekenhuizen toestemming aan de NZa moeten vragen wanneer zij gebouwen willen verkopen. Als de wet later dit jaar alsnog wordt  aangenomen, komt de btw-vrijstelling voor commerciële klinieken weer in beeld.  Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zonder winstoogmerk profiteren al van zo’n vrijstelling. Ze hebben daarmee een concurrentievoordeel.

Btw-plichtig

In de ouderenzorg zijn de verzorgings- en verpleeghuizen met een commerciële doelstelling sinds 1 januari niet meer btw-plichtig voor de kosten van verpleging en verzorging.