BEOOGDE BELASTINGHERZIENING IN NEDERLAND ONZEKER

De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën heeft op 19 juni een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin de hoofdlijnen van de beoogde belastingherziening. Het doel van het kabinet is om de lasten op arbeid te verlagen ter bevordering van de economische groei.

Om de kosten te dekken, is het onder meer de bedoeling om alle leveringen en diensten voor de BTW te uniformeren naar een tarief van 21%, met alleen een uitzondering voor levensmiddelen en etenswaren (6% BTW).

Ook is voorgesteld om de arbeidskorting voor de werkenden (met een loon tot circa € 50.000) te verhogen zo ook een verhoging van de kindertoeslag. Verder is het de bedoeling om de vermogensrendementsheffing (box III) beter te laten aansluiten op het werkelijk behaalde rendement.

Gezien de huidige politieke machtsverhoudingen (met name in de Eerste Kamer waar de oppositiepartijen een meerderheid hebben) is vooroverleg met deze partijen vereist, omdat de Eerste Kamer wetsvoorstellen van de Tweede Kamer kan tegenhouden. Aangezien dit vooroverleg is mislukt, is de beoogde belastingherziening vooralsnog op losse schroeven komen te staan.

Een klein lichtpuntje voor de mensen met een lage bijtelling: mogelijk wordt de autobelasting, met een beoogde bijtelling van 22% voor alle auto’s, met uitzondering voor volledig elektrische auto’s (4%), wellicht later of niet ingevoerd.

Het is dus nog even afwachten wat er wijzigt, maar we houden u op de hoogte!