Belastingdienst mag uitgaven BV niet lukraak als onzakelijk aanmerken

De uitgaven van een BV worden geacht zakelijk te zijn tenzij de belastingdienst het tegendeel aannemelijk maakt. De inspecteur kan proberen de bewijslast om te keren, maar dit zal hem niet snel lukken als de administratie van de BV geen ernstige tekortkomingen bevat.

In een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden wilde de belastingdienst onder meer een winstcorrectie toepassen in de aangifte vennootschapsbelasting van een BV. De inspecteur stelde dat bepaalde uitgaven van de BV niet zakelijk en dus niet aftrekbaar waren.

Het hof wees de inspecteur erop dat hij de onzakelijkheid van de uitgaven moest aantonen, aangezien hij deze stelling had ingenomen. Maar de belastingdienst kon het onzakelijke karakter van de uitgaven niet aannemelijk maken. De inspecteur probeerde de bewijslast om te keren, maar dit lukte hem evenmin. De administratie van de BV bevatte geen tekortkomingen die zo ernstig waren dat zij een omkering van de bewijslast rechtvaardigden.

Ook constateerde de rechter dat in deze zaak de belastingdienst een informatiebeschikking had kunnen nemen, maar dit had nagelaten. De BV had dus voldaan aan haar informatieplicht.

De desbetreffende uitgaven waren dan ook gewoon aftrekbaar.