Afschaffing VAR pas per 1 april 2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste Kamer verzocht om het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR), en daarmee het invoeren van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), uit te stellen tot 1 april 2016.
De onduidelijkheid is volgens de staatssecretaris nog te groot om de gevolgen van afschaffing van de VAR compleet te overzien. Opdrachtgevers vragen zich af of hun businessmodel wel helemaal voldoet, opdrachtnemers zijn onzeker over de opdrachtenstroom tijdens de overgang naar de DBA en Kamerleden vragen zich af of de gewenste duidelijkheid uiteindelijk wel zal ontstaan.

Daarom stelt de staatssecretaris de streefdatum voor inwerkingtreding op 1 april 2016, in plaats van 1 januari 2016. Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien goedgekeurd, gepubliceerd. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben dan nog tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. De Belastingdienst zal tot die tijd wel toezicht houden, maar geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de Wet DBA blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan.

De Eerste Kamer zou aanvankelijk op 27 oktober stemmen over de Wet DBA, maar de staatssecretaris heeft nu om uitstel gevraagd.