VAR-PERIKELEN: TRANSITIEPLAN WET DBA GEPUBLICEERD

De Staatssecretaris van Financiën heeft het transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat een voorbereidingsfase en implementatiefase zullen plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2017 gaat de wet officieel in.
Voorbereidingsfase tot 1 april 2016
In de voorbereidingsfase (heden tot 1 april 2016) ligt de nadruk op het geven van voorlichting en op het tot stand komen van model- en voorbeeldovereenkomsten. Het streven is om meer algemene modelovereenkomsten te ontwikkelen, die in een groot aantal situaties en sectoren toepasbaar zijn. Als hulpmiddel voor opdrachtgevers- en nemers bij het opstellen van een eigen overeenkomst, verschijnt eind november 2015 een overzicht van bepalingen die, als deze zouden worden opgenomen in een overeenkomst, kunnen leiden het oordeel “geen dienstbetrekking” of ‘’wel dienstbetrekking’’.

Implementatiefase vanaf 1 april 2016
Vanaf het begin van de implementatiefase (1 april 2016) worden géén VAR’s meer verstrekt. Tot 1 januari 2017 hebben opdrachtgevers- en nemers een inspanningsverplichting. De Belastingdienst zal in beginsel niet repressief optreden wanneer nog niet wordt voldaan aan de nieuwe werkwijze.

Nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2017
De implementatiefase eindigt op 1 januari 2017. Vanaf dan geldt onverkort de nieuwe werkwijze en zal de Belastingdienst wel handhavend optreden.