Staatssecretaris: derde alternatief voor pensioen in eigen beheer

De Staatssecretaris van Financiën wil fiscale faciliteiten voor de oudedagsvoorziening in eigen beheer afschaffen. Dit voorstel deed hij donderdag tijdens een overleg met de commissie voor Financiën over de problemen met het pensioen in eigen beheer.
De Staatssecretaris kwam eerder dit jaar al met twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer, onder de noemer ‘Oudedagssparen: het beste alternatief voor pensioen in eigen beheer’. Als derde alternatief stelt de staatssecretaris voor om directeuren grootaandeelhouders het in eigen beheer opgebouwde pensioen niet te belasten over het verschil tussen de (hogere) commerciële en fiscale waarde van de pensioenverplichting. Alleen over de fiscale waarde moeten zij inkomstenbelasting betalen, maar daarvan zou 20% kunnen worden vrijgesteld. De Staatssecretaris voelt er niets voor om te stoppen met het pensioen in eigen beheer en gelijktijdig een nieuwe fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid op te tuigen om in eigen beheer te sparen voor de oude dag.

Voor kerst wordt een concreter voorstel naar de Kamer gestuurd. De geleidelijke beëindiging van het pensioen in eigen beheer kan dan volgens de Staatssecretaris per 1 januari 2017 van start gaan.