De Staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gegeven van het tijdpad van de invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Het tijdpad wordt stap voor stap bepaald, steeds afhankelijk van hoe het gaat. Naar verwachting zal pas rond 2020 sprake zijn van volledig elektronisch berichtenverkeer.
De eerste stap is de digitale verzending van de voorschotbeschikkingen van toeslagen voor 2016. Inmiddels heeft de drie miljoenste gebruiker zijn Berichtenbox geactiveerd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de start van de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’.

De volgende stap is het volledig digitaal verzenden van de definitieve toekenningen van toeslagen. Dit zal pas per 1 juli 2016 gebeuren. Voor 2017 staan als volgende stappen de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting op de rol.

Anders dan voor burgers is elektronisch berichtenverkeer voor ondernemers al gemeengoed: zij doen al tien jaar verplicht digitaal aangifte. Daarom zullen voor die doelgroep ook verdere stappen worden gezet de komende tijd.

Overigens geldt dat de Belastingdienst een maatwerkoplossing zal blijven hanteren voor de groep die moeite houdt met digitaal communiceren.