Maatregelen Prinsjesdag voor ondernemers

Maatregelen Prinsjesdag voor ondernemers

Op Prinsjesdag zijn wijzigingen aangekondigd die specifiek gevolgen hebben voor ondernemers waaronder de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor dga’s en het verlagen van de vennootschapsbelasting.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag het langverwachte wetsvoorstel voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor dga’s officieel gepresenteerd. Hiermee worden circa honderdduizend dga’s vanaf 2017 ‘bevrijd’ van de pensioenklem waarin zij zich al geruime tijd bevinden.
Goed nieuws voor ondernemers, en vooral ook voor ondernemers in het mkb, is daarnaast dat de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf van 20 procent tussen 2018 en 2021 stapsgewijs te verlengen van € 200.000 naar € 350.000.
Interessant is ook dat verschillende subsidieregelingen vanaf volgend jaar worden uitgebreid. Zo groeit het budget voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) met € 62 miljoen, wordt er € 15 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), en trekt het kabinet € 17 miljoen meer uit voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Daar staat tegenover dat op Prinsjesdag ook bekend is gemaakt dat de premie die ondernemers moeten gaan betalen voor het gebruik van de borgstelling voor het mkb (BMKB) flink wordt opgeschroefd. Vanzelfsprekend zijn de ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland hier niet over te spreken. De BMKB is voor ondernemers namelijk van groot belang, omdat de regeling bancaire kredietverlening aan mkb-ondernemers stimuleert. Een verhoging van de premie zorgt ervoor dat ondernemers dieper in de buidel moeten tasten om gebruik te kunnen maken van de BMKB.
Ook zijn enkele wijzigingen met betrekking tot de innovatiebox gepresenteerd. Op Europees niveau is afgesproken dat de toegangswegen tot de innovatiebox verder worden ingeperkt. Zo moet voorkomen worden dat ondernemingen misbruik kunnen maken van de innovatiebox door niet-innovatieve activiteiten te laten profiteren. Daarnaast geldt vanaf 2017 een administratieplicht en zal vanaf hetzelfde jaar een strikter criterium gehanteerd worden voor de innovatiebox.