Coronavirus: hoe vraag ik uitstel van betaling aan?

 

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Ondernemers of zzp’ers die betalingsproblemen hebben door het coronavirus kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunnen zij de te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Hoe uitstel aan te vragen?

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting kan bijzonder uitstel van betaling aangevraagd worden.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief kan de ondernemer om uitstel van betaling vragen en uitleggen hoe hij door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Verderop staat welke overige voorwaarden hier voor gelden. Een boete voor niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft niet betaald te worden.

Verlaging van de voorlopige aanslag

Wie een lagere winst door de uitbraak van corona verwacht en nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt kan de voorlopige aanslag wijzigen, zodat direct minder belasting betaalt wordt . Verlaag daarvoor de inkomsten. Voor de inkomstenbelasting kan de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst gewijzigd worden. Voor de vennootschapsbelasting kan dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Overige voorwaarden aanvraag uitstel van betaling

Bij de brief met de vraag om uitstel van betaling vraagt de Belastingdienst om een verklaring van een derde deskundige.

Uit die verklaring blijkt dat:

 • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • De onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld:

 • Een externe consultant.
  • Een externe financier.
  • Een brancheorganisatie.
  • De eigen accountant of financieel adviseur.