De Belastingdienst verstuurt ruim 280.000 brieven aan ondernemers die op dit moment de btw-aangiften doen via het oude ondernemersportaal. Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep ondernemers om zich daarop voor te bereiden.

De Belastingdienst weet van de ruim 280.000 ondernemingen dat ze nog altijd het oude portaal voor ondernemers gebruiken om btw-aangiftes te doen. Het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk is gebruiksvriendelijker en ook veiliger. In de brief raadt de Belastingdienst aan de overstap nu al voor te bereiden en verwijst daarbij naar de diensten van de fiscaal dienstverlener voor ondersteuning.

eHerkenning en machtigen

Voor het doen van aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk is eHerkenning niveau 3 nodig. Wie aangifte verzorgt voor klanten moet eerst gemachtigd worden (zie ook eHerkenning aanvragen). Via het nieuwe Mijn Belastingdienst Zakelijk – en/of uw eigen software – is het mogelijk ook andere btw-zaken te regelen, zoals een suppletieaangifte of een opgaaf intracommunautaire prestaties.

Btw-aangifte doen in het nieuwe portaal gaat anders als in het oude. De belangrijkste verschillen en meer informatie staan in de brief btw-aangifte doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk.