Studiekosten ook in 2020 nog aftrekbaar

De fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven blijft in 2020 nog bestaan. Dit staat in een brief van de ministers van SZW en OCW.

Het kabinet werkt aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget, het zogenoemde ‘STAP-budget’, dat mensen de (financiële) mogelijkheid geeft stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. De introductie van deze regeling loopt wel vertraging op. Vandaar dat ook in 2020 studiekosten nog aftrekbaar blijven.
Iedereen kan een aanvraag doen. Er wordt gedacht aan een bedrag van € 1000-2000 per persoon. Het uit te keren bedrag wordt niet aan de werknemer of werkgever uitbetaald, maar aan de organisatie van de kwalificerende scholingsactiviteiten. Het totale budget is € 200 miljoen. In de zomer van 2019 zullen de bewindslieden de Kamer nader informeren over de voortgang. De gerichte vrijstelling voor vergoeding of verstrekking door de werkgever van scholing blijft bestaan.