10 aandachtspunten aangifte IB 2018
De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. De eerste handreiking is op 8 februari gepubliceerd.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

1.Restant persoonsgebonden aftrek (PGA)
2.Eigen woning en echtscheiding
3.Eigen woning: hypotheekverhoging
4.Starters op de woningmarkt
5.Studiekosten
6.Resultaat overige werkzaamheden (ROW)
7.Afkoop lijfrente
8.Onjuiste verdeling – fiscaal partnerschap
9.Ervenrekening
10.Cryptovaluta

Persoonsgebondenaftrek (PGA)
Het bedrag van het restant PGA staat afzonderlijk op het aanslagbiljet. Het is van belang om het juiste bedrag in te vullen in de aangifte IB 2018 om sneller een definitieve aanslag te krijgen. Bij niet of onjuist invullen, doet de Belastingdienst dat en moet u wachten totdat de aangifte door de Belastingdienst is geregeld en gecorrigeerd. De Belastingdienst stuurt nog een brief met daarin het bedrag van het restant PGA dat in de aangifte opgenomen kan worden.

Eigen woning
Bij huwelijken na 1 januari 2018 kan dit fiscale gevolgen hebben. Wie er niet voor gekozen heeft in gemeenschap van goederen te trouwen, huwt vanaf 1 januari 2018 automatisch op huwelijkse voorwaarden. Bij scheiding kan dit onder andere gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. De klant kan alleen gebruik maken van deze aftrek als hij eigenaar is van zowel de eigen woning als de bijbehorende schuld.

Eigen woning: hypotheekverhoging
Heeft de klant het afgelopen jaar zijn hypotheek verhoogd? Een verhoging van een hypothecaire lening kan verschillende gevolgen hebben voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente:
• Als sprake is van de aankoop van een nieuwe woning kunnen de regels van de bijleenregeling hierbij een rol spelen.
• Als de lening is aangegaan voor de financiering van oversluitkosten, boeterente en bouwrente, dan is de rente die is betaald voor dit deel van de lening niet aftrekbaar.
• Ook de rente van leningen voor andere consumptieve bestedingen is niet aftrekbaar.
In de vooraf ingevulde aangifte (VIA) staat weliswaar een bedrag aan rente maar dat wil niet zeggen dat het totale bedrag afgetrokken mag worden. Houd rekening met de voorwaarden voor het aftrekken van de (extra) hypotheekrente.

Starters op de woningmarkt
De Belastingdienst constateert dat in de aangiften van starters op de woningmarkt relatief veel fouten staan als het gaat om de aftrekbare financieringskosten eigen woning. Het is niet altijd duidelijk welke kosten hieronder vallen en welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn.