wij houden u op de hoogte

Nieuws

STUDIEKOSTEN OOK IN 2020 AFTREKBAAR

  Studiekosten ook in 2020 nog aftrekbaar De fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven blijft in 2020 nog bestaan. Dit staat in een brief van de ministers van SZW en OCW. Het kabinet werkt aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget, het zogenoemde ‘STAP-budget’, dat mensen de (financiële) mogelijkheid geeft stappen...

10 aandachtspunten aangifte IB 2018

10 aandachtspunten aangifte IB 2018 De Belastingdienst zet in twee handreikingen de 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. De eerste handreiking is op 8 februari gepubliceerd. Het gaat om de volgende onderwerpen: 1.Restant persoonsgebonden aftrek (PGA) 2.Eigen woning en echtscheiding 3.Eigen woning:...

PRINSJSDAG 2018

Belastingplan 2019: alle maatregelen op een rij Het Belastingplan 2019 en overige Prinsjesdagstukken zijn op dinsdag 18 september 2018 om 15.15 uur door minister Hoekstra aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder informeren wij u over de belangrijkste fiscale wijzigingen. Invoering tweeschijvenstelsel Inkomstenbelasting Er wordt een geleidelijke...

Voortgang vervallen monumentenaftrek per 1 januari 2019

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de brief 'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving'. De minister gaat in op vragen over de voorgenomen omvorming per 1 januari 2019 van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. De minister heeft in dat kader ook het...

FISCALE AFTREK ONDERHOUDSKOSTEN RIJKSMONUMENT VERVALT PER 1 JANUARI 2019

FISCALE AFTREK ONDERHOUDSKOSTEN RIJKSMONUMENT VERVALT PER 1 JANUARI 2019 Zoals wij u reeds eerder berichtten is op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. Dit wetsvoorstel is vervolgens aangehouden aangezien de omvorming...

Belastingdienst wijst bezwaren BTW privégebruik bedrijfsauto af

Belastingdienst wijst bezwaren BTW privégebruik bedrijfsauto af Bijna 2000 ondernemers die vorig jaar bezwaar aantekenden bij de Belastingdienst omdat ze veel minder privé-kilometers hadden gereden met hun bedrijfsauto, zijn afgewezen. De gegevens die ze hebben aangeleverd, vindt de Belastingdienst niet overtuigend. De ondernemers kregen de kans...

Wijziging vestigingsadres Beljaars & Partners per 1 april 2018

Met gepaste trots berichten wij u dat wij, met het oog op onder meer een verder voorgenomen groei, onze dienstverlening binnenkort voor u voort zullen zetten vanuit een nieuw vestigingsadres. Vanaf 1 april a.s. zullen wij kantoor houden aan de Mauritssingel 11 te Breda.  Vanuit deze nieuwe locatie, zullen wij intensief gaan samenwerken met Sven...

Vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement in voorbereiding

Het kabinet zal een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement uitwerken. Staatssecretaris Snel van Financiën schrijft dit in antwoord op Kamervragen. Hof Amsterdam heeft op 16 januari 2018 uitspraak gedaan in één van de in totaal zes zaken die samen een proefprocedure vormen (de zogenoemde massaalbezwaarprocedure1)...

Stel winst B.V. uit tot 2019

Vanwege een verwachte daling van de tarieven vennootschapsbelasting vanaf 2019 doen B.V.’s er goed aan hun winst indien mogelijk uit te stellen tot na 2018. In 2018 betalen B.V.’s in beginsel 25% vennootschapsbelasting over hun winsten voor zover deze de eerste schijf van € 200.000 overschrijden. Het tarief voor de eerste schijf is 20%. Het...

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting deels gesloopt gebouw

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting deels gesloopt gebouw Koopt iemand een oud bedrijfspand en vindt tussen de koop en de feitelijke levering sloop- en bouwwerkzaamheden plaats voor rekening en risico van de koper? Dan moeten voor de omzetbelasting de sloop-en verbouwingswerkzaamheden buiten aanmerking worden gelaten en is de levering van het...