Het onderscheid

Beljaars & Partners onderscheidt zich ten opzichte van haar branchegenoten wat betreft haar dienstverlening door onvoorwaardelijk in te zetten op de volgende USP’s

Persoonlijk

De persoonlijke relatie met de cliënt is essentieel. Zonder een wederzijdse ‘klik’ is het lastig een zakelijke vertrouwensband op te bouwen. Onder persoonlijk wordt tevens verstaan: ‘what you see is what you get’. Onze cliënten hebben in principe één aanspreekpunt tenzij anders gewenst. De eventuele accountant, salarisadministrateur etc. rapporteren aan één en dezelfde persoon, in eerste instantie aan Michiel Beljaars.

Professioneel

Onze cliënten moeten kunnen vertrouwen op een professionele wijze van dienstverlening, de daarmee samenhangende vertrouwelijke omgang van de door hen verstrekte informatie, nakoming van de beroepsmatige geheimhoudingsplicht en het voorkomen van tegenstrijdige belangen aan de zijde van haar adviseur. Dit alles in overeenstemming met de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Pragmatisch

Voor onze cliënten is de adviseur een sparringpartner die pro actief meedenkt en maatwerk levert. Een oplossingsgerichte en pragmatische aanpak staat bij ons altijd voorop: het is het resultaat dat telt.

Prijs

Beljaars & Partners werkt met vaste tarieven òf tegen een ‘all-in’ tarief op abonnementsbasis. Uitgangspunt: afspraak is afspraak, geen verrassingen achteraf. Cliënten ontvangen een voorschotdeclaratie per maand of kwartaal al dan niet in combinatie met automatische incasso. Aanvullende of specifieke advieswerkzaamheden worden alleen in rekening gebracht na voorafgaande afstemming met onze cliënten.

Bovengenoemde USP’s vormen onverkort en altijd het uitgangspunt van de dienstverlening door Beljaars & Partners aan haar cliënten.

Behoefte aan advies?