Voor wie?

Cliëntenprofiel

lokale betrokkenheid

Beljaars & Partners voert een algemene belastingadviespraktijk met als specialisme de directeur-grootaandeelhouder en vrije beroepsbeoefenaren en meer in het bijzonder medisch specialisten. Beljaars & Partners adviseert ondernemingen binnen het MKB en particulieren op bedrijfseconomisch, financieel en fiscaal-juridisch gebied.
Daarnaast verzorgt Beljaars & Partners voor particulieren de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Door onze lokale betrokkenheid bestaat de belastingadviespraktijk van Beljaars & Partners grotendeels uit cliënten uit de regio Zuidwest-Brabant / Breda waaronder de grensstreek Nederland-België.

Voor zover het de fiscale advisering van medisch specialisten betreft heeft onze belastingadviespraktijk van Beljaars & Partners een landelijk karakter.