Monumentenaftrek blijft toch bestaan

Monumentenaftrek blijft toch bestaan

Monumentenaftrek blijft toch bestaan In tegenstelling tot wat in het Belastingpakket 2017 was aangekondigd, wordt de monumentenaftrek niet geschrapt. Minister Bussemaker laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de weerstand van de Kamer en de ‘reacties uit het...
Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft

Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft

Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft De ministerraad heeft op voorstel van de staatssecretaris van financién besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) af te schaffen. Directeuren Groot Aandeelhouders (DGA)  kunnen de pensioenregeling op een aantrekkelijke...
Hoge Raad houdt box 3 in stand

Hoge Raad houdt box 3 in stand

Hoge Raad houdt box 3 in stand De inkomstenbelastingheffing-systematiek  in Box 3 is volgens de Hoge Raad niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Pas wanneer het forfaitaire rendement van 4% gedurende een lange reeks van jaren niet meer haalbaar is én leidt...